Haridusprogramm | Образовательная программа | 06.09–03.11.2017

Külastajad Fotokuu avanäitusel „Kui ütled, et kuulume valgusesse kuulume äikesesse” EKKMis. Foto: Helen Melesk.

Fotokuu näitused on platvormiks haridusprogrammile, mida pakume üldharidus- ja huvikoolide gruppidele. Põimides ühiseid näitusepindade külastusi praktiliste ülesannetega, on põhikooli ja gümnaasiumi astmele välja töötatud haridussessioonide eesmärgiks avada ja laiendada näitustel käsitletavaid teemasid, kutsuda õpilasi aktiivselt kaasa mõtlema ning teadvustama nii iseendi kui ka ümbritseva keskkonnaga toimuvat. Kõik sessioonid toimuvad Tallinnas ning nendes osalemise maksumuseks on 2 eur õpilase kohta.
Lisaks eesti- ja venekeelsetele töötubadele pakume venekeelsetele klassidele võimalust osaleda ka eestikeelse suunaga keelekümbluses.

Tallinna Fotokuu 2019 haridussessioonid:
– 7.09.–20.10 Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi haridussessioon
(T–P 12:00–19:00)
– 9.09.–29.09 Filmiarhiivi haridussessioon gümnaasiumiastmele
(E–R 10:00–17:00)
– 21.09.–1.12 Kai kunstikeskuse haridussessioon (T–P 12:00–21:00)
– 26.09.–10.10 ARS kunstilinnaku haridussessioon (T–R 10:00–16:00)
– 27.09.–29.09 Kunstimessi Foto Tallinn haridussessioon
(R–L 12:00–21:00, P 12:00–18:00)
– 12.10.–2.11 Eesti Kunstiakadeemia galerii ja Tallinna Linnamuuseumi Kalamaja muuseumi haridussessioon (T–L 12:00–18:00)
– 21.09.–1.12 Kai kunstikeskuse haridussessioon (T–P 12:00–21:00)
– 26.09.–10.10 ARS kunstilinnaku haridussessioon (T–R 10:00–16:00)
– 27.09.–29.09 Kunstimessi Foto Tallinn haridussessioon
(R–L 12:00–21:00, P 12:00–18:00)
– 12.10.–2.11 Eesti Kunstiakadeemia galerii ja Tallinna Linnamuuseumi Kalamaja muuseumi haridussessioon (T–L 12:00–18:00)

Kõigi hariduspakettidega saab lähemalt tutvuda siin: EE / RU


Tallinna Fotokuu 2019 haridussessioonides osalemise tingimused:

– haridussessioonide tasu on 2 € õpilase kohta;
– sessioonid on välja töötatud 5.–9. ja 10.–12. klasside õpilastele ning samade vanuserühmade noortele huvikoolides;
– valida on võimalik kuue haridussessiooni vahel;
– väljaspoolt Tallinna tulijatele saame vajadusel kohandada sessioonide ülesehitust, et võimaldada mitme näituse külastust ühel päeval;
– külastused toimuvad näituste lahtiolekuaegadel.

Info ja broneerimine:
publik@fotokuu.ee

Laura Arum-Lääts, töö eesti keeles
Anastassia Langinen, töö vene keeles

___

Выставки Таллиннского месяца фотографии, проходящие в Таллинне, стали платформой для образовательных программ, которые мы предлагаем как для школьных групп, так и для школ по интересам. Главные задачи образовательных программ – раскрытие тем, представленных на выставке и углубление в них. Мы приглашаем учеников активно принять участие в дискуссии, затрагивая актуальные темы в современной культуре, расширить свой кругозор и взглянуть на окружающий мир иными глазами. Посещение выбранной выставочной площадки будет завершено практическим заданием. Помимо программ на эстонском и русском языках, мы предлагаем русскоязычным классам возможность принять участие в сессиях с языковым погружением.
Все сессии будут проходить в Таллинне, стоимость которых 2 евро с ученика.
Помимо программ на эстонском и русском языках, мы также предлагаем русскоязычным классам возможность принять участие в программах с языковым погружением.

Образовательные сессии месяца фотографии 2019:
– 7.09.–20.10 образовательная сессия в Музее современного искусства Эстонии (вт.–вс. 12:00–19:00)
– 9.09.–29.09 образовательная сессия в архиве фильмов для гимназистов (пн.–пт. 10:00–17:00)
– 21.09.–1.12 образовательная сессия в центре искусства Kai
(вт.–вс. 12:00–21:00)
– 26.09.–10.10 образовательная сессия в художественном городке ARS (вт.–пт. 10:00–16:00)
– 27.09.–29.09 образовательная сессия на ярмарке фотоискусства Фото Таллинн в Центре искусства Kai (пт.–сб. 12:00–21:00, вс. 12:00–18:00)
– 12.10.–2.11 образовательная сессия в Эстонской академии художеств и музее Каламая (вт.–сб. 12:00–18:00)

Со описанием образовательных сессий можно ознакомиться по ссылкам: EE / RU


Условия участия в образовательных сессиях Таллиннского месяца фотографии 2019 года:

– стоимость образовательной программы 2 евро за ученика;
– сессии разработаны для учеников 5–9 и 10–12 классов, а также для участников школ по интересам того же возраста;
на выбор предоставляется шесть образовательных сессий;
– гости из-за пределов Таллинна могут заказать отдельную программу, в рамках которой будет возможность посетить несколько выставок за один день;
– посещения проходят в часы работы выставки.

Информация и бронирование:
publik@fotokuu.ee

Лаура Аурум- Ляятс, работа на эстонском языке
Анастасия Лангинен, работа на русском языке, работа с языковым погружением.